About Us

ACEPRO - Automatic Control Equipment for Professionals. Acepro is committed to bringing our customers

AV management

Vienas iš svarbiausių vaizdo ir garso sistemų kriterijų yra kokybiškas signalų perdavimas, taisyklinga instaliacija ir patogus valdymas. Be šių dalykų net ir brangiausia sistema praranda savo vertę bei funkcionalumą.

Heating control

Automatinio šildymo sistemos valdymo pagrindinė paskirtis – palaikyti norimas patalpų temperatūras ir sumažinti šildymui skirtas išlaidas. Tik efektyvi šildymo sistema leis Jums mėgautis komfortiška aplinka mažiausiais kaštais.

http://acepro.lt/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457378e005.JPG http://acepro.lt/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654668acepro_audio_3.JPG http://acepro.lt/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/953228acepro_heating_3.JPG
Namų automatizavimo nauda
There are no translations available.

Nors atskiros, įvairius procesus lengvinančios ir energijos sąnaudas mažinančios technologijos sparčiai plinta pasaulyje ir atskirose ūkio šakose, pvz., pramonėje, tačiau dažnai mūsų buitis yra pamiršta. Čia, nors ir naudojami atskiri įrengimai įvairiems tikslams pasiekti, tačiau retas būstas turi šių įrenginių apjungimą į vieną automatizuotą sistemą, kuri gali išlaisvinti nuo daugelio funkcijų rutinos.

Praktiškai kiekvienas šiuolaikinis namas, butas ar kambarys turi savo elektros įvadą, apšvietimą, šildymą ir neretai kitas komunikacijas. O jų naudojimas ir valdymas dažniausiai vyksta senais metodais: įjungiama/ išjungiama jungiklių pagalba, šildymas ir apšvietimas kaip konstanta – yra tiek, kiek paduodama, muzika groja ir filmas rodomas tik ten, kur yra televizorius, muzikos ir vaizdo grotuvai.

Šių įrengimų naudojimas senu, įprastu būdu ne tik nesuteikia patogumo gyventojams, bet ir, svarbiausia, netaupo eksploatacinių būsto išlaidų. O nuolat brangstanti elektra ir kiti energetiniai ištekliai, tokie kaip gamtinės dujos, anglis ir nafta, kurių brangimas ypač skaudžiai atsiliepia šaltuoju metų sezonu, verčia ieškoti racionalesnių energijos panaudojimo būdų neprarandant įprasto komforto lygio.

Pagal LR Statistikos departamento 2010 m. pirmą pusmetį atliktą Energijos sunaudojimo namų ūkiuose tyrimą (2011) nustatyta, kad namų ūkiai yra vienas iš didžiausių energijos vartotojų Lietuvoje. Šio tyrimo duomenimis, 2009 m. namų ūkių turimuose būstuose buvo sunaudota apie trečdalis (daugiau nei 31 proc.) visos šalies galutinės energijos. 81 proc. visos energijos namų ūkiai suvartojo būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, beveik 12 proc. – apšvietimui ir elektros prietaisams.

Taigi akivaizdu, kad mažinti šias namų ūkių suvartojamas energijos sąnaudas yra labai aktualu tiek ekonomine, tiek ekologine prasme. Šių sąnaudų mažinimas gali būti atliekamas keliais būdais, tai renovuojant senus pastatus, didinant jų šiluminę varžą, diegiant efektyvesnius energijos keitiklius, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir kitus būdus.

Energijos sunaudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenimis (2011), per pastaruosius dešimt metų beveik du trečdaliai (65 proc.) būstų Lietuvoje buvo dalinai atnaujinti, daugiausia namų ūkių iniciatyva ir savomis lėšomis, siekiant taupyti šilumą, iš jų 88 proc. būstų buvo keičiami langai, 33 proc. apšiltinti stogai, 28 proc. pakeistos šildymo sistemos ar jų dalis ir beveik 16 proc. apšiltintos išorinės sienos. Kaip matyti iš šio tyrimo duomenų, būsto šildymo išlaidoms sumažinti Lietuvoje skiriama daug dėmesio, tačiau dažniausiai apsiribojama pastatų konstrukcijų gerinimu (mažinami šilumos nuostoliai), o pačių šildymo sistemų efektyvumo didinimas, diegiant naujus valdymo algoritmus, dar tik pradeda plisti tiek pasaulio, tiek ir Lietuvos rinkoje.

Minėto tyrimo duomenimis, tik 28 proc. atnaujintų namų buvo modernizuojamos šildymo sistemos dalys. Tačiau nėra aišku, kiek iš šių namų buvo panaudotas šildymo automatizavimas, kurį įdiegus galima sutaupyti 10 - 30 proc. išlaidų, skirtų šildymui (priklausomai nuo šilumos gavimo būdo, namo tipo, esamos įrangos ir kitų veiksnių). Yra keli pagrindiniai veiksniai, taupantys energiją automatizavus šildymo sistemą, tai skirtingų šilumos šaltinių racionalus naudojimas pakaitomis, šildymo sistemos temperatūros valdymas, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas, ir šildymo zonų valdymas pagal laiką ir pageidavimą. Daugiau apie šildymo automatizavimą rasite čia.

Statistikos departamento atlikto tyrimo (2011) metu nustatyta, kad daugėja šalies gyventojų, kurie, siekdami taupyti elektros energiją, būsto apšvietimui naudoja elektrą taupančias lemputes: 2009 m. liuminescencines ir halogenines lemputes naudojo apie trečdalis namų ūkių. Pastebima tendencija ir noras taupyti elektros energiją, tačiau net 89 proc. namų ūkių vis dar naudoja ir paprastas kaitrines lemputes.

Siekiant sutaupyti elektros sąnaudas apšvietimui, net ir naudojant kaitrines lemputes, apšvietimo įrangos automatizavimas leidžia tai įgyvendint praktiškai bet kokio tipo gyvenamuosiuose ar komercinės paskirties pastatuose. Įdiegus apšvietimo valdymo sistemą, kuri suteikia galimybę reguliuoti elektros apšvietimo intensyvumą, galima sutaupyti vidutiniškai apie 30 proc. elektros energijos, skirtos apšvietimui. Apšvietimo valdymas taip pat leidžia sutaupyti elektros sąnaudas, ypač tamsiuoju metų laiku. Turint galimybę patalpų apšvietimą valdyti ne tik įjungiant ir išjungiant 100 proc., bet įjungiant tik tiek elektros apšvietimo, kiek jo norima, ar tiek, kiek, atsižvelgus į esamą patalpos apšvietimą, reikia norint išlaikyti laikantis higienos normų reikalavimų. Esant prietemai, nebūtina naudoti visų apšvietimo lempų pajėgumų. O kur dar automatinis apšvietimo valdymas pagal laiką, žmonių buvimą patalpose ir kitus veiksnius, kurie autonomiškai valdytų jiems priskirtas apšvietimo zonas. Daugiau apie apšvietimo valdymą rasite čia.

Taip pat yra ir su aktyviu patalpų vėdinimu ar kondicionavimu: galima šias priemones naudoti tik tada, kai reikia, pvz., temperatūrai viršijus nustatytą ribą, užfiksavus oro taršą ir pan.

Galimybė stebėti elektros suvartojimą ir valdyti atskiras elektros įvado zonas namuose leistų vartotojui pasirinkti, kokias prietaisų grupes išjungti ar palikti veikti paliekant būstą ar dalį jo tuščią, pvz., išvykstant į darbą. Juk vien tik išjungiant prietaisus, kurie būna budėjimo rėžime, galima sutaupyti nemažą dalį išlaidų už elektros sąnaudas. Daugiau informacijos rasite čia.

Apibendrinus, galima išskirti šiuos pagrindinius būsto automatizavimo privalumus:

  • ekonomiškumas (racionalus šildymo, ventiliacijos ir elektros prietaisų naudojimas, energijos sąnaudų monitoringas);
  • saugumas (integracija su namo apsaugos sistemomis);
  • komfortas (patogus ir greitas viso namo sistemų valdymas tiek būnant jame, tiek esant už jo ribų);
  • sveikata (atitinkamas mikroklimato palaikymas, geras vėdinimas);
  • pramogų valdymas (vaizdo bei garso įrangos centralizuotas valdymas, paskirstymas);
  • technologijos lankstumas (diegimas gali būti lengvai pritaikytas pasikeitus sąlygoms ar vartotojo reikalavimams).

 

 
Google+